ESD opplæring

Utviklingen innen elektronikkindustrien de siste 20 årene har vært enorm. Det fører også med seg et stort ansvar til måten produksjonen gjøres på så ikke produktene forringes. Derfor er det viktig med god kunnskap om hvordan man skal utføre dette og ikke minst at alle involverte er godt opplært på hvordan man skal håndtere ESD […]