ESD opplæring

Utviklingen innen elektronikkindustrien de siste 20 årene har vært enorm. Det fører også med seg et stort ansvar til måten produksjonen gjøres på så ikke produktene forringes. Derfor er det viktig med god kunnskap om hvordan man skal utføre dette og ikke minst at alle involverte er godt opplært på hvordan man skal håndtere ESD følsomme komponenter. 

ESD Service As tilbyr ESD introkurs med avsluttende test og kursbevis. Dette kurset anbefales til alle som på en eller annen måte er involvert i produksjon av følsom elektronikk.  

Prisen på kurset avtales på forhånd ut ifra hvordan kurset avvikles og hvor det skal holdes. 
Ta kontakt med oss så finner vi en god løsning sammen.